جمعه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۳

حمله تازه به سکولاريسم و نتايج آن

حمله تازه به سکولاريسم و نتايج آن
سام قندچی
 
 
نيروهای افراطی حمله شديدی را عليه سکولاريسم در جامعه ايران به راه انداخته اند. بعنوان نمونه آيت الله احمد خاتمی در خطبه های اخير خود در نماز جمعه نه تنها لبه تيز حمله را متوجه سکولاريزم کرده است بلکه اصلاح طلبان اسلامی را سکولار معرفی می کند. اينکه اصلاح طلبان اسلامی تا چه اندازه از سکولاريسم فاصله دارند سالهاست بحث شده است و مطمئناً آيت الله احمد خاتمی و هواداران ايشان نيز در اين مورد مطلع هستند (1).
 
اما تاکتيک تازه نيروهای افراطی در حمله شديد ايدئولوژيک-سياسی به سکولاريسم که بنظر می رسد هدفش فلج کردن دولت حسن روحانی است نتيجه ای احتمالاً ناخواسته برای نيروهای افراطی به ارمغان آورده است.  شخصيت ها و نيروهای سکولاری که به اصلاحات اعتقاد دارند در اثر اين حملات نيروهای افراطی بيشتر و بيشتر از جمهوری اسلامی جدا می شوند و دليلش هم سکولار بودنشان نيست بلکه به خاطر اين تهاجم است.
 
برای روشن شدن بحث اجازه دهيد مثالی مطرح شود. فرض کنيم فردی زردشتی يا مسيحی در ايران جمهوری اسلامی در مجلس و فعاليت های سياسی، اقتصادی و اجتماعی فعال باشد. حال اگر رهبران جمهوری اسلامی لبه تيز حمله خود را متوجه مذهب زردشتی يا مسيحی کنند، برای آن زردشتی يا مسيحی حتی اگر اصلاح طلب هم باشد راهی جز جدا شدن از جمهوری اسلامی باقی نمی ماند، و دقيقاً اين اتفاقی است که امروز در رابطه با سکولارها، البته نه در عرصه مذهب، بلکه در عرصه سياست روی می دهد.
 
ممکن است تصور شود اين حرکت  نيروهای افراطی نظير قتل های زنجيره ای در اوائل دولت خاتمی برای کشيدن خط قرمز در برابر جريانات سکولار تحول طلب نظير فروهرها و مختاری و ديگران در آن سالهاست. اما عملاً مورد حمله ايدئولوژيک قرار دادن کل سکولاريسم نظير همان حمله به مذهبی معين در مثال بالاست که راهی برای پيروان آن مذهب به جز جدايی از جمهوری اسلامی در همه عرصه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی باقی نخواهد گذاشت.
 
در اينجا هدف بحث اين موضوع نيست که آيا جدا شدن سکولارها يا اصلاح طلبان از جمهوری اسلامی امری خوب است يا بد. موضوع مورد نظر طرح اين سؤال است که هدف حمله تازه سياسی-ايدئولوژيک نيروهای افراطی به سکولاريسم چيست و آيا نتايج حاصل از آن ناخواسته است يا خير.
 
به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،
 
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
پنچم ارديبهشت ماه 1393
April 25, 2014
 
پانويس:

 


ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@

دوشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۳