سه‌شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۳

چه بر سر حماس می آيد؟ What is Happening to Hamas

چه بر سر حماس می آيد؟
http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm

What is Happening to Hamas?
http://www.ghandchi.com/812-hamas-english.htm

چه بر سر حماس می آيد؟
سام قندچي

http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm

English Text متن انگليسي
http://www.ghandchi.com/812-hamas-english.htm

حملات تازه اسرائيل به حماس در غزه که سه هفته پيش شروع شده است، همچنان ادامه دارد.  گروه های مختلف حقوق بشری و صلح طلب در مورد تلفات انسانی درگيری های  اخير نوشته اند و نمی توان چندان به آنچه گفته شده اضافه کرد. همچنين تا آنجا که به اختلاف اسرائيل و فلسطين مربوط می شود،  بويژه در ارتباط با ايران و ايرانيان، در گذشته مفصلاً بحث شده است (1).
 

آيا رژيم های عربی از حماس حمایت می کنند؟ حتی کمتر از يکسال پيش عربستان سعودی و قطر در اتحاد با اخوان المسلمين و حماس عليه بشار اسد در سوريه می جنگيدند. آيا آنها همچنان از حماس پشتيبانی می کنند؟ فعلاً که خبری از تحريم نفتی اعراب نظير آنچه در 1973 روی داد شنيده نمی شود؟ وضعيت بنظر برعکس می آيد و بازارهای جهان از نفت پر شده است.
 
بنظر می رسد نفوذ اخوان المسلمين در مصر در روزهای بهار عربی به سوريه گسترش يافت اما رشد اخوان المسلمين در عربستان و شيخ نشين های خليج فارس موجوديت خود آن رژيمها را مورد تهديد قرار داد. حماس هم اساساً بعنوان شاخه مسلح اخوان المسلمين ديده می شود.
 
آيا ايران از حماس حمایت می کند؟ مردم ايران هم مثل مردم کشورهای عربی، از مردم غزه حمایت می کنند. اما تا آنجا که به حماس مربوط می شود، سمت گيری حماس با نيروهايی که در پی سرنگونی بشار اسد در سوريه بودند هرگونه حمايت جمهوری اسلامی ايران به حماس را دچار مشکل می کند. بنابراين بنظر نمی رسد که ايران هم طرحی نظير تحريم نفتی اعراب در سال 1973 را در حمايت از حماس آغاز کند.
 
در نتيجه در حال حاضر گرچه حمايت مردمی شديدی برای فلسطينيان غزه وجود دارد اما هيج نشانی از حمايت جدی از حماس توسط هيچ دولت خاورميانه ديده نمی شود، مگر آنکه اخوان المسلمين دوباره به صحنه سياسی خاورميانه بازگردند. در حال حاضر دولت مصر در محل تولد اخوان المسلمين، چندان روی خوشی به اين تشکيلات نشان نمی دهد.
 
شايد همه اين عوامل در انتخاب زمان حاضر برای حمله اسرائيل به غزه تأثير داشته است و شايد هم نه.

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هفتم مردادماه 1393
July 29, 2014

پانويس:
1. http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWar.htm  

 
What is Happening to Hamas?

Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/812-hamas-english.htm

Persian Text متن فارسی
http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm

The new Israeli attacks on Hamas in Gaza that started on July 8th is still continuing. Various humanitarian and peace loving organizations have been writing about the human toll in this latest conflict and I cannot add much to what has been said. Also as far as the Israeli-Palestinian conflict itself is concerned, it has been discussed thoroughly in the past, especially as it relates to Iran and Iranians (1).
 
Are the Arab regimes supporting Hamas? Even less than a year ago, Saudi Arabia and Qatar were allied with Muslim Brotherhood and Hamas in their fight against Syria's Bashar Assad. Are they still supporting Hamas? Well, we are not hearing of any Arab Oil Embargo like what happened in 1973? The situation seems to be the reverse and world markets are being flooded with oil.
 
It seems like the rise of Muslim Brotherhood in Egypt during Arab Spring did not just spread to Syria but Muslim Brotherhood began to grow in Saudi Arabia and Persian Gulf sheikdoms threatening those regimes themselves. Hamas is mostly viewed as an armed faction of Muslim Brotherhood.
 
Is Iran supporting Hamas? Well, just like Arab people, Iranian people support the people of Gaza. But as far as Hamas is concerned, the siding of Hamas with the forces trying to topple Syria's Bashar Assad hampers any help Islamic Republic of Iran might render to Hamas. So, it does not seem like Iran would start something like the 1973 Arab Oil Embargo to support Hamas either.
 
So for the time being although there is a lot of outpouring of people's support for the plight of Palestinians in Gaza, there is hardly any indication of strong support for Hamas by any Middle Eastern state unless Muslim Brotherhood can come back to Middle East politics again. For the time being, the government of Egypt, the birthplace of Muslim Brotherhood, is not amiable to Muslim Brotherhood.
 
Perhaps all these factors have had something to do with the timing of Israel's new attack on Gaza or maybe not. 

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
July 29, 2014

Footnotes:
1. http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWarEng.htm

 
 
 
ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@

یکشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۳

Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت

ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik.htm

Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik-english.htm

ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت
 سام قندچي
 
 http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik.htm
 
 English Text متن انگليسي
 http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik-english.htm
 
 سه ماه پيش نکاتی را در مورد برداشت های مردم در داخل کشور درباره خارج و مشخصاً برنامه های تلويزيون های فارسی خارج کشور، مطرح شد (1).
 
 
شايد برای تهيه کنندگان جالب باشد که بدانند بينندگان داخل ایران درباره دو برنامه طنز تلويزيونی خارج کشور به نام های آنتن و پولتيک چه می گويند.
 
 
برنامه آنتن توسط سامان اربابی و همکارانش تهيه شده و صدای آمریکا آن را پخش می کند. برنامه پولتيک توسط کامبیز حسینی و همکارانش تهيه می شود و راديو فردا  آن را پخش می کند. کامبيز حسینی و سامان اربابی در گذشته هرهقته برنامه طنز تلويزیونی موفقی را بنام پارازیت تهیه می کردند که از تلویزیوی صدای آمریکا پخش می شد. پارازيت شاید پربیننده ترین برنامه در تاریخ برنامه های تلویزيونی فارسی خارج کشور بود.
 
 
اکثر کسانیکه در ایران به تلویزیون های ماهواره ای دسترسی دارند نام هر دو برنامه آنتن و پولتیک را شنیده اند. اما اساساً بینندگان اولی با دومی تفاوت دارند و انتخاب آنها نيز بسيار آگاهانه است.
 
 
بینندگان برنامه آنتن سامان اربابی را جوانان تشکيل می دهند که معتقدند برای حل مسائل اجتماعی در ایران باید به راه های نو اندیشید و اهمیتی نيز برای بحث در مورد غلط و درست بودن روش های کنونی جمهوری اسلامی يا اصلاح آن قائل نیستند و خواهان جستجو فراسوی واقعيت کنونی ایران هستند.
 
 
بینندگان برنامه پولتیک کامبیز حسینی اکثراً بالای 25 سال سن دارند و لزوماً اصلاح طلب نیستند اما نه تنها بحث در مورد روشهای جاری دولت را مفید می دانند بلکه از مطرح شدن این موضوعات توسط کامبیز حسینی گوئی احساس می کنند باری از دوش آنها برداشته شده است. آنها در واقع حرف دلشان را از زبان کامبیز حسینی می شنوند. گاهی پیش خود فکر می کنم شاید طرح هر دو زاویه در پارازیت یعنی برنامه مشترک سامان اربابی و کامبیز حسینی حکایت از نوعی همکاری دو نسل در میان ایرانیان برای راهیابی آینده داشت.
 
 سام قندچي، ناشر و سردبير
 ايرانسکوپ
 http://www.ghandchi.com
 http://www.iranscope.com
 پنجم مردادماه 1393
 July 27, 2014
 
 پانويس:
 1. http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm

  Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit
 
 Sam Ghandchi
 
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik-english.htm
 
 
Persian Text متن فارسی
 
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik.htm
 
 
Three months ago I discussed a few points about the perception of people inside Iran regarding the Iranian diaspora and specifically about Persian TV programs abroad (1).
 
 
Maybe it would be interesting for the producers to know what the viewers inside Iran say about the two satirical TV programs by the names of OnTen and Poletik that broadcast from the US to Iran.
 
 
OnTen TV program is created by Saman Arbabi and his colleagues and is a weekly broadcast by VOA Persian. Poletik program is created by Kambiz Hosseini and his colleagues and is a weekly broadcast by Radio Farda.  In the past, Kambiz Hosseini and Saman Arbabi created a successful weekly joint program by the name of Parazit which used to broadcast by Voice of America. Parazit perhaps had the highest number of viewers in Iran as compared to any other Persian TV program from abroad.
 
 
Most of the people inside Iran who have access to satellite TV have heard about OnTen and Poletik. But the viewers of the first one are different from those of the second one and their choice has been made very consciously.
 
 
The viewers of Saman Arbabi's OnTen are the youth who believe in thinking of new ways to solve the social problems of Iran and do not care for discussing what is wrong and right in the current methods of Islamic Republic and want to search beyond the current reality of Iran.
 
 
The viewers of Kambiz Hosseini's Poletik program are mostly above 25 years of age and are not necessarily reformist, but not only find the discussion of current government policies to be useful but when these issues are raised by Kambiz Hosseini, they feel like a weight has been lifted from their shoulder. They hear their heartfelt feelings from the mouth of Kambiz Hosseini. Sometimes I think to myself that maybe both angles in Parazit joint program of Saman Arbabi and Kambiz Hosseini were somewhat a kind of cooperation between two generations of Iranians to seek the way of the future for Iran.
 
 Sam Ghandchi, Editor/Publisher
 
IRANSCOPE
 http://www.ghandchi.com
 
http://www.iranscope.com
 
July 27, 2014
 
 
Footnotes:
 
1. http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm
 


ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@

جمعه، تیر ۲۰، ۱۳۹۳

Wrong Analyses of Civil War in Iraq تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق

تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق
http://www.ghandchi.com/810-civil-war-in-iraq.htm


تحليلهای غلط از جنگ داخلی در عراق
سام قندچي

English Text متن انگليسي

بيش از ده سال پيش هنگاميکه آمريکا به عراق حمله کرد، برخی تحليلگران نئوکان مدعی بودند که عراق از طريق اقداماتی نظير تلاشهای آمريکا در ژاپن پس از جنگ دوم جهانی، ژاپن بعدی خواهد شد. يک دهه پس از آن تاريخ با اطمينان ميتوانيم بگوئيم آن پيش بينی ها کاملا غلط بودند. بايستی اضافه کنم که آينده نگرهايی نظير دنيل بل در آن زمان به روشنی از نئوکانيسم فاصله گرفتند (1).

يک ماه پيش با آغاز جنگ داخلی در عراق داعش شهر موصل را به تصرف خود در آورد، و در پی آن شهر کرکوک توسط حکومت اقليم کردستان عراق تصرف شد.  پيش بينی هايی مطرح می شوند که گوئی تقسيم عراق به سه کشور کاری تمام شده است. اگر حمله به عراق بيش از يک دهه طول کشيد تا نتايجش آشکار شود، حاصل جنگ داخلی در عراق شايد تا مدتها مشخص نشود.

حتی در کشوری نظير ايالات متحده آمريکا در سالهای 1860، به رغم تقريباً يک قرن قانون اساسی و ديوان عالی کشور، هنگاميکه دولت های ايالت های جنوب کشور در مناقشه با دولت فدرال در مورد برده داری مدعی شدند که حقوق ايالات بر حقوق بشر ارجحيت دارد، جنگ خونين داخلی به راه افتاد. ايالات طرفدار برده داری تلاش کردند با استفاده از طرح حقوق ايالتی تا حد جدائی ايالات مؤتلفه جنوب آمريکا پيش روند، اما از طريق نظامی شکست خوردند (2).

مسأله اصلی جنگ داخلی عراق تبعيض مذهبی و اتنيکی دولت فدرال است. از يکسو داعش می خواهد دولت تبعيض آميزتری بر مبنای اسلام تسنن ايجاد کند و آنرا ادامه بنی اميه، بنی عباس و خلافت عثمانی می داند، و حتی نيروی نظامی ايران را ارتش صفوی می نامد. از سوی ديگر گروه های مذهبی و اتنيکی ديگر از جمله اعراب اهل تسنن و کردها خواستار دولتی سکولار هستند که بر مبنای مذهب و قوميت تبعيض آميز عمل نکند.

يک موضوع که در اين مخمصه نشان داده شده است ضعف فدراليسم در عراق است و متأسفانه لطمه به فدراليسم همچنين از سوی حکومت اقليم کردستان انجام گرفته است هرچند کردها تکيه گاه فدراليسم در عراق بودند. مسأله ای نظير رابطه ايالت کردستان و دولت مرکزی بايستی مدتها پيش از اين رويدادها به ديوان عالی کشور عراق ارجاع می شد که مسؤليت تفسير قانون اساسی را بر عهده دارد.

هنوز بايستی بر روند قضائی برای حل و فصل اينگونه مسائل تأکيد کرد وگرنه هر وقت گروه سياسی يا مذهبی معينی از وضعيت خود ناخشنود است می تواند کنترل منطقه ای ثروتمند و نفتی را در دست گيرد و خواستار رفراندوم از طريق ساکنان آن ناحيه شود و ادعای استقلال کند. چنين برخوردی با روح دموکراسی و فدرالسم در تضاد است و در واقع باعث تثبيت ديکتاتوری در کشور می شود، چيزی که می شود از خلافت داعش انتظار داشت اما نه از کردستان عراق. در واقع، موج کنونی تجزيه طلبی می تواند هم دولت مرکزی عراق و هم ايالات تجزيه شده را بسوی ديکتاتوری سوق دهد.


سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

بيست و يکم تيرماه 1393
July 11, 2014
 
پانويس:
 
1. نئوکانها، دانيل بل و ايران
 
2. آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟ -ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/362-FederalismRights.htm
 
 

Sam Ghandchi

Persian Text متن فارسی

Over ten years ago when the US invaded Iraq, some neocon analysts claimed Iraq would become the next Japan through efforts similar to what the US embarked on in Japan after WWII. A decade later, we surely know those predictions were utterly wrong. I should add that futurists like Daniel Bell clearly distanced themselves from neoconservatism at that time (1).

A month ago after the start of Civil War in Iraq, ISIS took over the city of Mosul, and subsequently Iraqi Kurdistan took over city of Kirkuk. We are hearing quick verdicts as if the division of Iraq to three countries is a done deal. If the invasion of Iraq took more than a decade to show its results, the outcome of civil war in Iraq may not be known for some time.

Even in a country like the United States of 1860's, with almost a century of Constitution and Supreme Court, still a bloody civil war broke out when the state governments of the South proclaimed state rights above human rights in their dispute with the federal government on the issue of slavery. The pro slavery states tried to use the state rights to the point of separation of confederate states from the United States but were defeated militarily (2).

The main issue of Iraq's civil war is religious and ethnic discrimination by its federal government. On one hand, ISIS wants a more discriminatory government of Sunni Islam which it considers as a continuation of Umayyads, Abbasids and Ottomans and even calls Iran's military, the Safavid army.  On the other hand, other religious and ethnic groups including Sunni Arabs and Kurds want a secular government which would not discriminate based on religion or ethnicity.

One thing that has been shown in this ordeal is the weakness of federalism in Iraq and unfortunately the damage to federalism was also done by Iraqi Kurdistan although the Kurds were the bastions of federalism in Iraq. An issue such as relationship between the state of Kurdistan and the central government should have been raised to the supreme court of Iraq long before all these events because it relates to the interpretation of constitution.

Still, one should emphasize a legal process to settle such issues or else, every time any political or religious group is unhappy, they can take control of an oil rich area of the country and call for a referendum by those living in that region and claim independence. Such an approach is contrary to the spirit of democracy and federalism and actually helps the consolidation of dictatorship in the country, something one may expect from ISIS Caliphate but not from Iraqi Kurdistan. In fact, the current wave of separatism can galvanize both Iraq's central government and the separatist states towards dictatorship.

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
July 11, 2014


Footnotes:
1. Neocons, Daniel Bell and Iran
 


ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@