شنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۳

نتیجه تجزیه طلبی نظیر حمله صدام

نتیجه تجزیه طلبی نظیر حمله صدام
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/815-separatism-like-saddam.htm
دوباره در محافل سیاسی ایران بحثهای کاذبی در مورد فدرالیسم راه افتاده است. تا آنجا که مربوط به فدرالیسم می شود به اندازه کافی بحث شده است (1) و موضع فدرالسیم در طرح پیشنهادی حزب آینده نگر هم به تفصیل توضیح داده شده است (2).  بحث های کاذب در مورد فدرالیسم مربوط به همکاری یا عدم همکاری با نیروهای تجزیه طلب است اما به دروغ زیر پرچم موافقت یا مخالفت با فدرالیسم مطرح می شوند (3).
تجزیه طلبی امروز نتیجه اش نظیر حمله صدام به ایران در 31 شهریور 1359 برابر 22 سپتامبر 1980 يعنی یکسال و نیم بعد از انقلاب است. با حمله صدام، جنبش دموکراتیک ایران به سه شقه تقسیم شد. یک بخش در خدمت تثبیت جریان اسلامگرائی در قدرت قرار گرفت. بخش دوم در خدمت صدام تجاوزگر قرار گرفت. و بخش سوم که پاسیفیست ماند عملا از بین رفت و سالها طول کشید تا دوباره بعد از پایان آن جنگ خانمانسور از خاکستر خود برخیزد.
شاید اگر حمایت غرب و متحدانش در خاورمیانه و نیروهای ساده لوح در جنبش سیاسی ایران از حمله صدام نبود، صدام حسین هیچگاه جرئت حمله به ایران را نکرده بود و چنین بلائی بر سر جنبش دموکراتیک ایران نمی آمد. در واقع حمله عراق به ایران بیش از کودتای 28 مرداد بر پیکر جنبش دموکراتیک ایران ضربه وارد آورد؛ اما، متأسفانه در مطبوعات اپوزیسیون حمله صدام به ایران، از این زاویه، به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است.
جریان تجزیه طلبی در ایران و حمایت های غرب و متحدانش در خاورمیانه و نیروهای ساده لوح در جنبش سیاسی ایران از این حرکت می تواند ضربه مشابهی به جنبش دموکراتیک ایران وارد آورد و دوباره 30 و چند سال دیگر این جنبش سراسری را که چند سالی است دوباره سر بلند کرده، به عقب بیاندازد. طرح تجزیه قومی کشور جنبش دموکراتیک را به سه شقه تقسیم میکند. يک بخش با تجزیه طلبان و متحدان خارجی آنها همراه میشود و خود را انقلابی می خواند. بخش دوم همراه رژيم به سرکوب تجزیه طلبان برخاسته و به تثبیت اسلامگرائی کمک خواهد کرد. بخش سوم جنبش هم که در چنین جنگی شرکت نکند نظير دوران حمله عراق به ایران عملا فلج می شود. بسیاری از مردم که تجربه حمله صدام به ایران را به یاد دارند از همین حالا فکر ترک ایران در صورت وقوع سناریوی جنگهای تجزیه طلبی هستند.
متأسفانه برخی در جنبش سیاسی ایران ترقی خواهی را هنوز درک نمی کنند. اگر کسی در ایران اینترنت و گوشی های همراه توسعه دهد کاری ترقی خواهانه کرده است اما هرگونه حمله ای به رژیم لزوماً کاری ترقی خواهانه نیست و تفاوتی بین نتیجه حمله صدام حسین به ایران و به اصطلاح انقلابی با پرچم فدرالیسم همراه متحدان خارجی اما با هدف تجزیه ایران، نخواهدبود.

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هشتم شهریورماه 1393
August 30, 2014

 پانویس:
1.  بازهم درباره رد فدراليسم قومی
http://www.ghandchi.com/770-ethinic-federalism2.htm
2. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
3. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد -ويرايش دوم

 
ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@

جمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

بحث آزاد در فیس بوک حزب آینده نگر ایران

بحث آزاد در فیس بوک حزب آینده نگر ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/814-futurist-party.htm
بحث آزاد برای همگان در فيس بوک فارسی حزب آینده نگر ایران امکان پذیر است.
شما می توانید مطالب خود را درج کنید و همچنین در مورد مطالب خود و دیگران کامنت بگذارید.
لطفا برای ورود به فیس بوک حزب آینده نگر به لینک زیر مراچعه کنید:

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
سی و يکم مردادماه 1393
August 22, 2014


ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@

Free Discussion on Facebook of Iran's Futurist Party

Free Discussion on Facebook of Iran's Futurist Party
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/814-futurist-party-english.htm

Free discussion for everyone is possible on the English Facebook page of Iran's Futurist Party.
You can post your own topics or comment on posts of others and yourself.
Please to enter the English Facebook page of Iran's Futurist Party, visit the following link:
 
 
 

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
August 22, 2014
 
ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@

چهارشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۳

چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد Why ISC did not Overthrow Assad

چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi.htm

Why ISC did not Overthrow Assad
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi-english.htm 

چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi.htm

English Text متن انگليسي
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi-english.htm
 
ممکن است باعث شگقتی شود که تشکيلات خلافت اسلامی (داعش سابق) حتی برای سرنگونی بشار اسد تلاش هم نکرد. همين چند ماه پيش بود که آنها در اتحاد با سعودی و قطر ظاهرا بر ضد شیعیان و ایران، به همراه اخوان المسلمین، برای تسخیر سوریه تشکیلاتی ساختند. اما چه شد؟ سعودی از ارتش مصر در سرنگونی اخوان المسلمین حمایت کرد. داعش هم تغییر مسیر داده و بسوی جنوب حمله ور شده و در موصل اعلام خلافت کرد.

شاید خلافت اسلامی هرگز نمی خواست سوریه را تصرف کند چرا که در آنصورت با اسرائیل هم مرز می شد و باید یا با اسرائیل وارد جنگ می شد و یا آنکه اعتبار خود را از دست می داد. موضع داعش در مورد غزه به خوبی این را نشان می دهد (1).

هدف خلافت اسلامی تسخیر عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس است. آنها نمی خواهند که تجربه طالبان در افغانستان را تکرار کنند. آنها می خواهند که دولت اسلامی ثروتمندی نظیر ایران با کنترل نفت، تشکیل دهند. در واقع بسیاری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه شیعه هستند، ولیکن از هواداران اخوان المسلمین بودند. با سقوط اخوان المسلمین در مصر، داعش وارث برنامه ها و هواداران آن تشکیلات در خاورمیانه می شود.

همه تبلیغات ضد شیعه خلافت اسلامی برای متحد کردن جنگجویان سنی مذهب به دور تشکیلات خود است، اما هدف واقعی داعش تسخیر عربستان سعودی است. آنها وارد اتحاد ضد اسد با سعودی و قطر شدند تا بعدا به آنها حمله کنند، همانگونه که القاعده وارد اتحاد با آمریکا علیه شوروی در افغانستان شد تا بعدا تفنگهای خود را بسوی مرکز تجارت در آمریکا نشانه رود (2).

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
پانزدهم مردادماه 1393
August 6, 2014

پانويس:
1. http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm   
 
Why ISC did not Overthrow Assad

Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi-english.htm

Persian Text متن فارسی
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi.htm
 
One may wonder why ISC (IS Caliphate), formerly ISIS, did not even try to overthrow Bashar al-Assad. It was not long ago when they formed an alliance with Saudi and Qatar, supposedly in opposition to Shiites and Iran, together with Muslim Brotherhood, to conquer Syria. But what happened? They changed course and pushed south to Mosul to form ISC (IS Caliphate). And Saudi backed the rise of army and overthrow of Muslim Brotherhood in Egypt.

Perhaps ISC never wanted to conquer Syria because that way they would end up bordering Israel and would either have to fight Israel or lose their credibility. ISC's position regarding Gaza clearly showed it too (1).

ISC's goal is to conquer Saudi Arabia and Persian Gulf kingdoms. They do not want to repeat the experience of Afghanistan's Taliban. They want to be a rich Islamic state controlling oil reserves like Iran. Actually many of the founders of Iran' Islamic Republic, although Shiite, were also followers of Muslim Brotherhood. With the fall of Muslim Brotherhood in Egypt, ISC is inheriting their mandate and supporters in the Middle East.

All the ISC anti-Shiite propaganda is to unite Sunni militants around its organization, but their real goal is to take over Saudi Arabia. They entered the anti-Assad alliance with Saudi and Qatar to attack them later, the same way al-Qaeda was in alliance with the US against the Soviet Union in Afghanistan but later turned their guns against the USA in WTC (2).

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
August 6, 2014

Footnotes:
1. http://www.ghandchi.com/812-hamas-english.htm
 
 

ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@