جمعه، آذر ۱۳، ۱۳۹۴

گفتگو با مهندس حشمت الله طبرزدی در سالروز 16 آذر

گفتگو با مهندس حشمت الله طبرزدی در سالروز 16 آذر
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/16.html

 
در این گفتگوی برنامه پرده آخر با مهندس طبرزدی در مورد دلائل عقب نشینی جنبش دانشجویی در ایران بحث می شود. این گفتگو به مناسبت سالروز شانزدهم آذر انجام شده است



منبع:
https://www.youtube.com/watch?v=XCQYdFeEQGc

----------------------
مطلب مرتبط:
آیا درس 16 آذر نهادینه شده است
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/16.html


----------------------