چهارشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۹

چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد- به انگليسی

نسخه فارسی اين مقاله چند هفته پيش منتشر شد
سام قندچی

Persian Article مقاله فارسی
چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد
http://ayandehnegar.blogspot.com/2010/10/blog-post.html


مقاله انگليسی English Article
Why Secularism Failed in Half of the World
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.htm