جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۹۴

تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کربن است و نه ضدیت با جی ام او

تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کربن است و نه ضدیت با جی ام او
http://iranscope.blogspot.com/2015/06/blog-post_30.html

Evolution of Plants Solves CO2 not Anti-GMO
http://www.ghandchi.com/948-evolution-plants-english.htm