پنجشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۱

رضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند

رضا پهلوی آلترناتيو دموکراتيک ايران را نمايندگی نمی کند
سام قندچی


English Version
http://www.ghandchi.com/741-reza-pahlavi-not-democratic-alternative-eng.htm

آقای رضا پهلوی در گفتگو با بی بی سی امروز گفتند که آلترناتيو دموکراتيک نظام موجود در ايران را تشکيل داده اند و نام اين تشکيلات را هم شورای ملی اعلام کردند و اضافه کردند که اگر ديگران هم بخواهند می توانند به آن بپيوندند و نمايندگی خود را داشته باشند تا مردم ايران به دموکراسی برسند. لازم به يادآوری است که ايشان در 30 و چند سال گذشته بارها خبرهای مشابهی را اعلام کرده اند. آقای پهلوی و اکثر اطرافيانشان در اين سالها خود عملکردی دموکراتيک در آمريکا نداشته اند و سوال اين است که چگونه می خواهند برای مردم ايران تشکيلات دموکراتيک بسازند. رضا پهلوی حتی وقتی ظاهرا ضد جنگ حرف می زند از نيروهای خارجی می خواهد اقدامی نظير کودتای سيا سال 1332 بکنند تا ايشان را در ايران بقدرت برسانند. همان کودتايی که حتی آمريکا اذعان به کودتا بودنش کرده است اما طرفداران ايشان هنوز قيام ملی می خوانند. بهتر است آقای رضا پهلوی از قول اپوزيسيون دموکراتيک ايران که بيش از يک قرن سابقه دارد با کشورهای ديگر حرف نزنند و فقط از طرف آنهايی حرف بزند که با دموکراسی کاری ندارند و در پی بازگرداندن سلطنت به ايران به هر قيمتی هستند، حتی با زير پا گذاشتن حقوق بشر و نابودی ايران و ايرانی.

برای مشاهده مصاحبه آقای رضا پهلوی با بی بی سی لطفاً به لينک ضميمه مراجعه کنيد.

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
بيست و هشتم دی ماه 1391
January 17, 2013

مقالات مرتبط:

چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟

آقای اوباما لطفاً اين ديوار را خراب کنيد

پسران برادرزاده هيتلر


مصاحبه چهارشنبه 16 ژانويه 2013 ، 27 دی 1391، آقای رضا پهلوی با بی بی سیiran#