پنجشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۲

جنگل فراموش شده

با سپاس از توجه خانم شکوه ميرزادگی و کميته نجات پاسارگاد به شعر جنگل فراموش شده
ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@