یکشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۳

Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت

ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik.htm

Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik-english.htm

ایران: آنتن، پولتيک و پارازيت
 سام قندچي
 
 http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik.htm
 
 English Text متن انگليسي
 http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik-english.htm
 
 سه ماه پيش نکاتی را در مورد برداشت های مردم در داخل کشور درباره خارج و مشخصاً برنامه های تلويزيون های فارسی خارج کشور، مطرح شد (1).
 
 
شايد برای تهيه کنندگان جالب باشد که بدانند بينندگان داخل ایران درباره دو برنامه طنز تلويزيونی خارج کشور به نام های آنتن و پولتيک چه می گويند.
 
 
برنامه آنتن توسط سامان اربابی و همکارانش تهيه شده و صدای آمریکا آن را پخش می کند. برنامه پولتيک توسط کامبیز حسینی و همکارانش تهيه می شود و راديو فردا  آن را پخش می کند. کامبيز حسینی و سامان اربابی در گذشته هرهقته برنامه طنز تلويزیونی موفقی را بنام پارازیت تهیه می کردند که از تلویزیوی صدای آمریکا پخش می شد. پارازيت شاید پربیننده ترین برنامه در تاریخ برنامه های تلویزيونی فارسی خارج کشور بود.
 
 
اکثر کسانیکه در ایران به تلویزیون های ماهواره ای دسترسی دارند نام هر دو برنامه آنتن و پولتیک را شنیده اند. اما اساساً بینندگان اولی با دومی تفاوت دارند و انتخاب آنها نيز بسيار آگاهانه است.
 
 
بینندگان برنامه آنتن سامان اربابی را جوانان تشکيل می دهند که معتقدند برای حل مسائل اجتماعی در ایران باید به راه های نو اندیشید و اهمیتی نيز برای بحث در مورد غلط و درست بودن روش های کنونی جمهوری اسلامی يا اصلاح آن قائل نیستند و خواهان جستجو فراسوی واقعيت کنونی ایران هستند.
 
 
بینندگان برنامه پولتیک کامبیز حسینی اکثراً بالای 25 سال سن دارند و لزوماً اصلاح طلب نیستند اما نه تنها بحث در مورد روشهای جاری دولت را مفید می دانند بلکه از مطرح شدن این موضوعات توسط کامبیز حسینی گوئی احساس می کنند باری از دوش آنها برداشته شده است. آنها در واقع حرف دلشان را از زبان کامبیز حسینی می شنوند. گاهی پیش خود فکر می کنم شاید طرح هر دو زاویه در پارازیت یعنی برنامه مشترک سامان اربابی و کامبیز حسینی حکایت از نوعی همکاری دو نسل در میان ایرانیان برای راهیابی آینده داشت.
 
 سام قندچي، ناشر و سردبير
 ايرانسکوپ
 http://www.ghandchi.com
 http://www.iranscope.com
 پنجم مردادماه 1393
 July 27, 2014
 
 پانويس:
 1. http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm

  Iran: OnTen TV, Poletik and Parazit
 
 Sam Ghandchi
 
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik-english.htm
 
 
Persian Text متن فارسی
 
http://www.ghandchi.com/811-iran-onten-poletik.htm
 
 
Three months ago I discussed a few points about the perception of people inside Iran regarding the Iranian diaspora and specifically about Persian TV programs abroad (1).
 
 
Maybe it would be interesting for the producers to know what the viewers inside Iran say about the two satirical TV programs by the names of OnTen and Poletik that broadcast from the US to Iran.
 
 
OnTen TV program is created by Saman Arbabi and his colleagues and is a weekly broadcast by VOA Persian. Poletik program is created by Kambiz Hosseini and his colleagues and is a weekly broadcast by Radio Farda.  In the past, Kambiz Hosseini and Saman Arbabi created a successful weekly joint program by the name of Parazit which used to broadcast by Voice of America. Parazit perhaps had the highest number of viewers in Iran as compared to any other Persian TV program from abroad.
 
 
Most of the people inside Iran who have access to satellite TV have heard about OnTen and Poletik. But the viewers of the first one are different from those of the second one and their choice has been made very consciously.
 
 
The viewers of Saman Arbabi's OnTen are the youth who believe in thinking of new ways to solve the social problems of Iran and do not care for discussing what is wrong and right in the current methods of Islamic Republic and want to search beyond the current reality of Iran.
 
 
The viewers of Kambiz Hosseini's Poletik program are mostly above 25 years of age and are not necessarily reformist, but not only find the discussion of current government policies to be useful but when these issues are raised by Kambiz Hosseini, they feel like a weight has been lifted from their shoulder. They hear their heartfelt feelings from the mouth of Kambiz Hosseini. Sometimes I think to myself that maybe both angles in Parazit joint program of Saman Arbabi and Kambiz Hosseini were somewhat a kind of cooperation between two generations of Iranians to seek the way of the future for Iran.
 
 Sam Ghandchi, Editor/Publisher
 
IRANSCOPE
 http://www.ghandchi.com
 
http://www.iranscope.com
 
July 27, 2014
 
 
Footnotes:
 
1. http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm
 


ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@