سه‌شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۳

چه بر سر حماس می آيد؟ What is Happening to Hamas

چه بر سر حماس می آيد؟
http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm

What is Happening to Hamas?
http://www.ghandchi.com/812-hamas-english.htm

چه بر سر حماس می آيد؟
سام قندچي

http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm

English Text متن انگليسي
http://www.ghandchi.com/812-hamas-english.htm

حملات تازه اسرائيل به حماس در غزه که سه هفته پيش شروع شده است، همچنان ادامه دارد.  گروه های مختلف حقوق بشری و صلح طلب در مورد تلفات انسانی درگيری های  اخير نوشته اند و نمی توان چندان به آنچه گفته شده اضافه کرد. همچنين تا آنجا که به اختلاف اسرائيل و فلسطين مربوط می شود،  بويژه در ارتباط با ايران و ايرانيان، در گذشته مفصلاً بحث شده است (1).
 

آيا رژيم های عربی از حماس حمایت می کنند؟ حتی کمتر از يکسال پيش عربستان سعودی و قطر در اتحاد با اخوان المسلمين و حماس عليه بشار اسد در سوريه می جنگيدند. آيا آنها همچنان از حماس پشتيبانی می کنند؟ فعلاً که خبری از تحريم نفتی اعراب نظير آنچه در 1973 روی داد شنيده نمی شود؟ وضعيت بنظر برعکس می آيد و بازارهای جهان از نفت پر شده است.
 
بنظر می رسد نفوذ اخوان المسلمين در مصر در روزهای بهار عربی به سوريه گسترش يافت اما رشد اخوان المسلمين در عربستان و شيخ نشين های خليج فارس موجوديت خود آن رژيمها را مورد تهديد قرار داد. حماس هم اساساً بعنوان شاخه مسلح اخوان المسلمين ديده می شود.
 
آيا ايران از حماس حمایت می کند؟ مردم ايران هم مثل مردم کشورهای عربی، از مردم غزه حمایت می کنند. اما تا آنجا که به حماس مربوط می شود، سمت گيری حماس با نيروهايی که در پی سرنگونی بشار اسد در سوريه بودند هرگونه حمايت جمهوری اسلامی ايران به حماس را دچار مشکل می کند. بنابراين بنظر نمی رسد که ايران هم طرحی نظير تحريم نفتی اعراب در سال 1973 را در حمايت از حماس آغاز کند.
 
در نتيجه در حال حاضر گرچه حمايت مردمی شديدی برای فلسطينيان غزه وجود دارد اما هيج نشانی از حمايت جدی از حماس توسط هيچ دولت خاورميانه ديده نمی شود، مگر آنکه اخوان المسلمين دوباره به صحنه سياسی خاورميانه بازگردند. در حال حاضر دولت مصر در محل تولد اخوان المسلمين، چندان روی خوشی به اين تشکيلات نشان نمی دهد.
 
شايد همه اين عوامل در انتخاب زمان حاضر برای حمله اسرائيل به غزه تأثير داشته است و شايد هم نه.

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هفتم مردادماه 1393
July 29, 2014

پانويس:
1. http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWar.htm  

 
What is Happening to Hamas?

Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/812-hamas-english.htm

Persian Text متن فارسی
http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm

The new Israeli attacks on Hamas in Gaza that started on July 8th is still continuing. Various humanitarian and peace loving organizations have been writing about the human toll in this latest conflict and I cannot add much to what has been said. Also as far as the Israeli-Palestinian conflict itself is concerned, it has been discussed thoroughly in the past, especially as it relates to Iran and Iranians (1).
 
Are the Arab regimes supporting Hamas? Even less than a year ago, Saudi Arabia and Qatar were allied with Muslim Brotherhood and Hamas in their fight against Syria's Bashar Assad. Are they still supporting Hamas? Well, we are not hearing of any Arab Oil Embargo like what happened in 1973? The situation seems to be the reverse and world markets are being flooded with oil.
 
It seems like the rise of Muslim Brotherhood in Egypt during Arab Spring did not just spread to Syria but Muslim Brotherhood began to grow in Saudi Arabia and Persian Gulf sheikdoms threatening those regimes themselves. Hamas is mostly viewed as an armed faction of Muslim Brotherhood.
 
Is Iran supporting Hamas? Well, just like Arab people, Iranian people support the people of Gaza. But as far as Hamas is concerned, the siding of Hamas with the forces trying to topple Syria's Bashar Assad hampers any help Islamic Republic of Iran might render to Hamas. So, it does not seem like Iran would start something like the 1973 Arab Oil Embargo to support Hamas either.
 
So for the time being although there is a lot of outpouring of people's support for the plight of Palestinians in Gaza, there is hardly any indication of strong support for Hamas by any Middle Eastern state unless Muslim Brotherhood can come back to Middle East politics again. For the time being, the government of Egypt, the birthplace of Muslim Brotherhood, is not amiable to Muslim Brotherhood.
 
Perhaps all these factors have had something to do with the timing of Israel's new attack on Gaza or maybe not. 

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
July 29, 2014

Footnotes:
1. http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWarEng.htm

 
 
 
ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@