دوشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۳

عربستان اشتباه شاه را مرتکب می شود Saudi Committing Shah's Mistake

عربستان اشتباه شاه را مرتکب می شود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/823-saudi-shah.htm
Saudi Committing Shah's Mistake
اشتباه اصلی شاه در مورد مخالفانش کمک به نیروهای اسلامی محبوب خود نظیر گروه دکتر علی شریعتی بود که ساواک بی خطر می پنداشت، جهت خنثی کردن نیروهای اپوزیسیونی که از دید آنها هستی رژیم شاه را مورد تهدید قرار می دادند، اینهمه بجای آنکه با قبول دموکراسی، با همه گروه های اپوزیسیون، مطلوب و نامطلوب، بطور منطقی کار کنند. و به اینگونه رژیم شاه بالاخره توسط همین گروه های به اصطلاح بی خطر سرنگون شد.
عربستان سعودی مشابه همین کار را انجام می دهد. سالها پیش برای مقابله با شیعیان در منطقه که دشمن تلقی می شدند، آنها به رشد گروه اسلامی محبوب خود طالبان در پاکستان یاری رساندند. همچنین برای دفع شوروی و کمونیستها در منطقه که دشمن می پنداشتند، به رشد القاعده در افغانستان کمک کردند. و نه تنها از صدام حسین در جنگ عراق علیه ایران حمایت کردند، بلکه پس از جنایت هولناک حمله القاعده به مرکز تجارت نیویورک در سال 2001، عربستان گروه های اسلامی دیگر تازه محبوب شده خود را برای هدف مقابله با القاعده تقویت کرد. داعش نتیجه چنین استرانژی است. امروز عربستان دوباره مشغول انجام همین کار است وقتی که به شکل گیری و رشد گروه اسلامی محبوب تازه ای با وظيفه جنگ در سوریه و آموزش در عربستان برای مقابله با داعش مشغول است. این هم دوباره همان استراتژی قدیمی سعودی است.
آنچه عربستان سعودی می تواند از تجربه شاه بیاموزد آغاز کردن دموکراسی در آن کشور و تلاش برای کار با همه گروه های اپوزیسیون، مطلوب و نامطلوب،  سنی، شیعه و سکولار است، بجای آنکه همان اشتباه قدیمی همیشگی را دوباره تکرار کند. چند بار باید که هیولای فرانکنشتاین را خلق کرد و از این تجربه نیاموخت.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک، و سکولار در ایران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
بیست و هشتم مهرماه 1393
October 20, 2014

Saudi Committing Shah's Mistake
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/823-saudi-shah-english.htm


عربستان اشتباه شاه را مرتکب می شود
http://www.ghandchi.com/823-saudi-shah.htm
Shah's main mistake about his opponents was to help the growth of some favored Islamist forces like Dr. Ali Shariati's group, which Savak considered benign, to counter the other opposition forces that were perceived as detrimental to Shah's regime, rather than working with all opposition groups, favored or not favored, in a logical way, by accepting democracy in Iran, and this is how Shah's regime was finally overthrown by these same so-called benign groups.
Saudi Arabia has been doing the same thing. Years ago to counter Shiites in the region, that they perceived as enemy, they helped the growth of a favored Islamist group called Taliban in Pakistan. Also to counter the Soviets and Communists in the region, which they perceived as enemy, they helped the growth of Al-Qaeda in Afghanistan. And not only they supported Saddam Hossein in the Iraq's war against Iran, but after Al-Qaeda heinous WTC attack in New York in 2001, Saudi started to help the growth of other newly favored Islamist groups to counter Al-Qaeda. ISIS is the result of such strategy. Today, Saudi is again doing the same thing trying to help the formation and growth of a new favored Islamist group tasked with war in Syria and trained in Saudi Arabia to counter ISIS. This is again the same old strategy of Saudi.
What Saudi Arabia can learn from the experience of the Shah is to start ushering in a democracy in that country and try to work with all opposition groups, favored and not favored, Sunni, Shia and secular, rather than repeating the same old mistake over and over again. How many times one should create a Frankenstein's monster and not learn from the experience.
Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
October 20, 2014
 

ایران#
#iran
iranscope@
ayandehnegar@
ghandchi@