شنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۱

سام قندچي درباره سايفون، پراکسي و فيلترينگ

سام قندچي درباره سايفون، پراکسي و فيلترينگ

مصاحبه سام قندچي ناشر و سردبير ايرانسکوپ در فوريه 2007 با صدای آمریکا در مورد سايفون، پراکسی و خنثی سازی فيلترينگ اينترنت

http://www.youtube.com/watch?v=DbqOZoUouJA

همچنين برای بحث در مورد استراتژی «اينترنت ملی» در ايران لطفاً به لينک زير برويد
http://ir.voanews.com/content/blog/1418108.html