چهارشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۲

ايرانسکوپ: در مورد انتشار مقالات سام قندچی

مقالات سام قندچی از اين تاريخ ديگر در سايت ايران گلوبال درج نخواهد شد. لطفا برای دسترسی به نوشتارها به لينک زير مراجعه کنيد:


ايرانسکوپ
30 خرداد 1392ghandchi#
ayandehnegar#