چهارشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۸

ائتلاف همبستگي و خارج کشور


ائتلاف همبستگي و خارج کشور
سام قندچی

روز دوشنبه ائتلاف «همبستگی براي دموکراسی و حقوق بشر » در ايران اعلام موجوديت کرد (1). اعلام موجوديت اين جمع بسيار ساده برگزار شد و خبري از کنفرانس هاي عظيم و اعلانات پرطمطراق در نشريات نبود ولي اهميتش دقيقاً در آن بود که کساني آن را شروع کردند که در سه دهه گذشته در ايران نشان داده اند که مسأله شان آينده ايران است و شفاف عمل کرده اند.

هم اکنون فرصت گرانبهائي براي خارج از کشور است که به ياري اين حرکت بشتابد.

امروز نحوه برخورد به اين جمع در خارج از کشور مطرح شده است و از نو فعالين سياسي خارج از خود ميپرسند که چرا تلاشهاي مشابه در سالهاي اخير در خارج از کشور شکست خوردند. درباره توهماتي که در خارج درباره فعالين وجود دارد پيشتر نوشته ام و نيازي به تکرار نيست (4).

ما نميتوانيم براي رهبري جنبش کساني را انتخاب کنيم که مانند آقاي خاتمي عمل کنند يعني در گفت و گوهاي خصوصي بگويند همه حرفهاي ما را ميدانند ولي در بيرون در مقامي که قرار ميگيرند نه مواضع روشن بگيرند و نه بخاطر وحشت نيروهاي فشار تبعيضاتي که در گفت و گوهاي خصوصي در محافل خبري و حقوق بشري اذعان ميکنند را در بيرون با سکوت برقرار کنند.

مهمترين ويژگي تجمع «همبستگی براي دموکراسی و حقوق بشر » در اين است که پرچمداران آن، نظير حشمت الله طبرزدي (2) و کورش زعيم (3) درک روشني از وضعيت ايران و اهداف و برنامه هاي خود دارند و درباره نظرات خود شفاف بوده اند. ديگر آنکه آنها همه اين سالها به معني واقعي کلمه در عرصه سياسي ايران فعال بوده اند.

با همه احترامي که براي بسياري از پيشکسوتان جنبش سياسي در خارج قائل هستم اما بنظر من امثال خود من که ديگر نزديک 60 سال سن دارم موتور محرک چنين حرکتي نميتوانيم باشيم. مثلاً در خارج کشور وقتي به کساني نظير دکتر مسعود کاظم زاده (5) نگاه ميکنم که هم از دانش نظري بالائي برخوردار است و هم در دوران جمهوري اسلامي فعال بوده است، فکر ميکنم چنين افرادي بايد براي حرکتهاي نوين در نظر گرفته شوند.

لازم است روشن بگويم که من با دکتر مسعود کاظم زاده درباره آنچه اينجا مينويسم حرفي نزده ام و فقط نام وي را بعنوان مثال آوردم تا خاطر نشان کنم که با وجود همه احترام به پيشکسوتان، بايستي اين انرژي هاي تازه در خارج براي رهبري مؤثر حرکت هاي نوين مدنظر قرار گيرند، همانطور که در داخل ايران اينچنين شده است.


به اميد جمهوري آينده نگر فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران،

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com/
6 خرداد 1388
May 27, 2009


پانويس ها:

1. http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1153.aspx
2. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/537-DardeMoshtarek.htm
3. http://groups.yahoo.com/group/iran_scope_news/message/1117
4. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/534-OppositionAbroad.htm
5. http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Kazemzadeh

---------------------------------------------------------
برگزيده مقالات تئوريک
https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/ShortList.html

فهرست مقالات
https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/SelectedArticles.html